ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Muzeum Otwarte: O słabości, solidarności i nie-heroicznym oporze

16 marca 2016
Muzeum Otwarte: O słabości, solidarności i nie-heroicznym oporze

Ewa Partum, Kino tautologiczne, 1973, dzięki uprzejmości artystki

Muzeum Otwarte: O słabości, solidarności i nie-heroicznym oporze
Słaba awangarda – analiza feministyczna
Wykład Ewy Majewskiej
Środa, 16 marca, godz. 18.00
Audytorium w Emilii

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Emilii Plater 51
Warszawa

 

Wykład to próba analizy tego, jak w czasach feministycznych rekonfiguracji pola sztuki (praktyk, teorii i historii), a także w okresie intensywnej prekaryzacji fundamentalnym przemianom podlega pojęcie awangardy.

Zmiany te można by opisać jako powstawanie „słabej awangardy” czy przynajmniej „awangardy słabych”: świadomej własnej paradoksalności, ale też traktującej wewnętrzne sprzeczności jako wyraz ogólniejszych sprzeczności epoki.

Odwołując się do twórczości takich artystek jak Ewa Partum, Teresa Murak, Antje Majewski czy Zorka Wollny Ewa Majewska zaproponuje w swoim wykładzie teorię „słabej awangardy” nie tyle jako wyłącznie konceptualną interwencję, ale także jako sposób rozumienia dużej części dzieł współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.