ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Jonas Staal

New World Summit
Jonas Staal

Democratic Self-Administration of Rojava and New World Summit, New World Summit – Rożawa, fot. Ruben Hamelink, dzięki uprzejmości New World Summit

Holenderski artysta Jonas Staal organizuje interwencje w przestrzeni publicznej, tworzy wystawy, daje wykłady i wydaje publikacje, które analizują relacje zachodzące między sztuką, polityką oraz ideologią. Staal jest założycielem New World Summit (Nowego Światowego Szczytu), artystycznej i politycznej organizacji, która zrzesza organizacje polityczne narodów czy grup etnicznych pozbawionych państwowości (patrz: skala 1:1). Piąty kongres organizacji został zorganizowany z okazji zawiązania parlamentu dla Demokratycznego Samorządu Rożawy (Zachodni Kurdystan, Syria). Przedstawiciele kurdyjskiego samorządu spotkali się z reprezentantami innych postępowych ruchów politycznych z całego świata. Dyskusje skupiły się na historii zmagań i skutkach rewolucji w Rożawie, w szczególności zaś na przyjętym konfederacyjnym modelu demokracji, znanym również jako „demokracja bezpaństwowa”. W trakcie szczytu przeprowadzano próby porównania osiągnięć ruchu demokratycznego w Rożawie z sytuacją innych ruchów autonomicznych i niepodległościowych, wzmacniając poczucie solidarności w budowaniu nowego wspólnego świata. (Źródło: BAK, Utrecht)

www.newworldsummit.eu

Raport prezentowany na wystawie składa się z filmowej oraz fotograficznej dokumentacji 5. edycji New World Summit in Rojava (Nowego Światowego Szczytu w Rożawie) oraz fragmentu widoku na górną część parlamentu w Rożawie, użyczone Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy dzięki uprzejmości Jonasa Staala.