ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Janez Janša, Janez Janša, i Janez Janša

Janez Janša, Janez Janša, i Janez Janša

Fragment aktu małżeństwa, dzięki uprzejmości Janeza Janšy

W 2007 roku, trzech artystów wstąpiło w szeregi konserwatywnej Słoweńskiej Partii Demokratycznej (SDS) oraz oficjalnie przyjęło nazwiska Janez Janša, ponieważ tak dokładnie nazywał się ówczesny premier Słowenii (patrz: skala 1:1). Wkrótce potem, 11 sierpnia 2007 roku, Janez Janša wziął ślub ze swoją narzeczoną Marcelą Okretič. Świadkiem panny młodej był Janez Janša, a świadkiem pana młodego – Janez Janša. Zaproszeni goście – przyjaciele i rodzina artystów – nie byli świadomi zmiany nazwisk, o której dowiedzieli się w trakcie ceremonii od Branko Franca Grošla, urzędnika stanu cywilnego w Ljubljanie. Akt Małżeństwa (Marriage Certificate) to pierwszy dokument, na którym widnieją wspólnie nazwiska i podpisy artystów Janeza Janšy, Janeza Janšy, i Janeza Janšy (patrz: współczynnik sztuki).

www.janezjansa.si

Raport prezentowany na wystawie stanowi egzemplarz dzieła artystycznego oraz akt ślubu użyczony Muzeum Sztuki Nowoczesnej na czas wystawy dzięki uprzejmości Janeza Janšy i Janeza Janšy i Janeza Janšy.