ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Gregory Sholette

Gregory Sholette

Gregory Sholette, Projekt nr 34 z serii 50 Unrealized Artwork Recipes (Recepty na 50 Niezrealizowanych Dzieł Sztuki), projekt rozpoczęty w 2012 roku i nadal jest kontynuowany, dzięki uprzejmości Grega Sholette.

Zazwyczaj niezrealizowane projekty artystyczne odsyłane są do lamusa historii, pozostają na zawsze nieujawnione. Nie ma dla nich miejsca w artystycznych biografiach, konstruowanych niczym szlaki chwały, na których udani artyści zaliczają kolejne podboje i zwycięstwa – wystawy zbiorowe i indywidualne, biennale, prestiżowe realizacje. W świecie sztuki każdy artysta przedstawia się jako człowiek sukcesu. Nie ma tu miejsca na porażkę, która relegowana jest do ciemnej materii sztuki, niewidzialnego grobowca złamanych karier i nieudanych projektów. Ujawniając i uwalniając do domeny publicznej repozytorium niezrealizowanych instrukcji Gregory Sholette idzie na wskroś tej tendencji. Sam Sholette jest weteranem nowojorskiej sceny artystycznej, członkiem-założycielem takich grup jak REPOhistory czy PAD/D (Political Art Documentation and Distribution, czyli Dokumentacja i Dystrybucja Sztuki Politycznej), kuratorem szeregu wystaw i autorem szeroko dyskutowanych traktatów o świecie sztuki. Podobnie, jak w szeregu innych swoich działań, także i w przypadku Recept na 50 Niezrealizowanych Dzieł Sztuki Sholette przechwytuje formułę archiwum nie tylko w celu ujawnienia tego, co zazwyczaj ukryte, ale także zmodyfikowania podstawowych gmachów pojęciowych sztuki, fiksacji na obiektowości i indywidualnym autorstwie. Jego repozytorium działa w skali 1:1, uwalniając niezrealizowane pomysły poprzez ich opublikowanie na otwartych, publicznych licencjach „copyleft”. Obecnie, każdy może korzystać z zawartych w repozytorium pomysłów, może je wykorzystywać, pożyczać, testować, zmieniać, duplikować, czy dystrybuować. Sholette zastrzega jedynie, że potencjalne realizacje także powinny podlegać licencji „copyleft” oraz mieć charakter niekomercyjny. Prosi także o przesłanie dokumentacji z działań na swój email: gsholette@gmail.com.

www.gregorysholette.com