ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Etcétera

Etcétera

Zdjęcie dzięki uprzejmości Etcétera

Kolektyw Etcétera powstał na początku 1998 roku w Buenos Aires. Jego członkowie zajmują się różnymi dziedzinami sztuki (poezją, teatrem, sztukami wizualnymi, muzyką), z samokształceniowym zacięciem podchodząc do szeregu idei związanych z onirycznymi i politycznymi aspektami sztuki oraz życia. Petycja do papieża Franciszka o ostateczne zniesienie Piekła 2014-2016 (Petition to Pope Francis for the Final Abolition of Hell 2014–16) jest przykładem działania w skali 1:1, radykalną próbą radykalnej zmiany rzymskokatolickiej doktryny. Praca nawiązuje do Errad de Dios (Oddalając się od Boga), partycypacyjnej instalacji stworzonej z okazji 31. Biennale w São Paulo. W 1998 roku argentyński artysta León Ferrari wysłał do Jana Pawła II petycję w sprawie zniesienia Piekła, jako „miejsca niekończących się tortur i cierpień, na które jest skazana większa część ludzkości”. Stolica Apostolska odmówiła przyjęcia petycji, twierdząc, że nie jest władna znieść Piekła. Po śmierci Ferrariego (który wcześniej utrzymywał kontakt z Etcétera przez piętnaście lat) i po wyborze Jorge Mario Bergoglio jako papieża Franciszka, kolektyw zdecydował się kontynuować misję z użyciem własnych kompetencji artystycznych. Etcétera zbiera podpisy, które mają zostać wysłane do Watykanu i oczekuje na osobiste spotkanie przedstawicieli grupy z Jego Świątobliwością.

 

Raport prezentowany na wystawie składa się z petycji, Petition to Pope Francis for the Final Abolition of Hell 2014–2016 (Petycja do Papieża Franciszka z prośbą o ostateczne unieważnienie piekła 2014­–2016), oraz książki z podpisami użyczonych Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas trwania wystawy dzięki uprzejmości Etcétera.