ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Cyfrowe bazy danych

Cyfrowe bazy danych

Fragment — Cyfrowe bazy danych, projekt Krzysztofa Pydy

Podczas wystawy „Robiąc użytek” zaprezentowana została baza danych cyfrowych związanych z działalnością latających uniwersytetów, alternatywnymi ekonomiami, wolnymi licencjami, geografią, historią sztuki awangardowej etc. Baza przybrała fizyczną formę „obrusu” na stoły, z ornamentem złożonym z adresów stron internetowych, zaprojektowanym przez Krzysztofa Pydę.

 

AAAAARG

aaaaarg.fail

Biblioteka skupiająca teksty na temat sztuki współczesnej i teorii kultury założona z myślą o wspieraniu oddolnej wymiany i samokształcenia.

 

ARTMONEY

artmoney.org

Alternatywna waluta o globalnym zasięgu, której podstawą są oryginalne dzieła sztuki o jednolitej wartości.

 

E-FLUX

e-flux.com

Agencja wydawnicza, projekt artystyczny, pismo teoretyczne, archiwum i platforma kuratorska posiadająca ponad 100 tys. subskrybentów na całym świecie.

 

FARM HACK

farmhack.org/tools

Indeks tak zwanych farm hacks – narzędzi modyfikowanych, adaptowanych i używanych przez rolników.

 

GETTING YOUR SH*T TOGETHER

gyst-ink.com

Firma prowadzona przez artystów, udostępniająca wiedzę i technologię dostosowaną do potrzeb artystów.

 

HACKADAY

hackaday.io

Codzienna porcja hacków wszelkiego rodzaju sprzętu (komputerowego i nie tylko) dla inżynierów i entuzjastów.

 

KHOLE

khole.net

Agencja prognozująca trendy prowadzona przez artystów.

 

KICKENDED

kickended.com

Archiwum nieudanych kampanii na Kickstarterze, które uzbierały zero dolarów.

 

LIBRARY GENESIS

sur.ly/o/gen.lib.rus.ec/AA000014

Wyszukiwarka artykułów i książęk naukowych udostępniająca treści na zasadach otwartego dostępu.

 

MONOSKOP

monoskop.org

Monoskop jest stroną wiki poświęconą kolaboratywnym badaniom nad sztuką, mediami i humanistyką.

 

N.E.W.S.

northeastwestsouth.net

Kolektywny projekt internetowy skupiający się na analizie i rozwoju praktyk około-artystycznych na całym świecie, zrzeszający różne głosy, akcenty i punkty widzenia z Północy, Wschodu, Zachodu i Południa.

 

PUBLIC LIBRARY

memoryoftheworld.org

Internetowa biblioteka zawierająca ponad 20 tys. dokumentów poświęcona ochronie, zabezpieczaniu i otwartemu obiegowi światowego dziedzictwa kultury.

 

 PAD.MA

pad.ma

Public Access Digital Media Archive (Publicznie Dostępne Cyfrowe Archiwum Medialne)  jest archiwum szczegółowo opisanych materiałów wideo i niedokończonych filmów.

 

PLETHORA

www.plethora.com

Plethora, korzystająca z projektów tworzonych metodą CAD tworzonych przez użytkowników, to fabryka, która jest w stanie wytworzyć wszystko.

 

SCI-HUB

sci-hub.io

Pierwsza na świecie strona publicznie udostępniająca dziesiątki milionów prac naukowych.

 

THE AMERICAN LAND MUSEUM

americanlandmuseum.org

American Land Museum jest internetowym archiwum dokumentującym współczesny krajobraz Stanów Zjednoczonych.

 

THE SERVING LIBRARY

servinglibrary.org

Archiwum tworzone kooperatywnie i budowane w procesie publikowania. Składa się z ambitnej publicznej strony internetowej, niewielkiej fizycznej przestrzeni bibliotecznej oraz programu wydawniczego.

 

THE SILENT UNIVERSITY

thesilentuniversity.org

Niezależna platforma wymiany wiedzy założona i prowadzona przez uchodźców, azylantów i migrantów.

 

THE TEACHABLE FILE

theteachablefile.herokuapp.com/1904

Roboczy katalog alternatywnych szkół artystycznych i źródło informacji na temat edukacji jako sztuki. tTF zarówno funkcjonując jako źródło zasobów naukowych, jak i platforma samokształcenia.

 

THE WALKING THEORY (TkH)

tkh-generator.net

Grupa zajmująca się badaniami teoretycznymi i artystycznymi, działająca na polu współczesnych sztuk performatywnych poprzez pisanie tekstów, samoorganizację, oraz krytyczną edukację.

 

TRADE SCHOOL

tradeschool.coop

Rozproszone centrum samokształceniowe prowadzące zajęcia na zasadzie barteru.

 

UBUWEB

ubuweb.com

Niezależne źródło materiałów poświęconych wszelkim odmianom awangardy, w tym sztukom wizualnym, poezji konkretnej i dźwiękowej oraz filmowi.

 

Raport prezentowany na wystawie przyjął formę „obrusu” na stoły, z ornamentem złożonym z adresów stron internetowych, zaprojektowanym przez Krzysztofa Pydę.