ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

Cecylia Malik

Cecylia Malik

Cecylia Malik, 6 Rzek, 2011-2012, zdjęcie dzięki uprzejmości Cecylii Malik

Cecylia Malik jest działającą w Krakowie malarką, performerką i edukatorką. W swojej pracy łączy praktykę artystyczną z akcjami ekologicznymi i aktywizmem społecznym. Najciekawszymi przykładami jej działania w skali 1:1 były projekty 356 Drzew, Modraszek Kolektyw (w obronie przyrodniczo wartościowego terenu Zakrzówka – dawnych kamieniołomów w Krakowie) czy angażująca wiele środowisk akcja Warkocze Białki skupiona na ochronie naturalnego koryta tytułowej rzeki.
Malik używa narzędzi z obszaru sztuki do współtworzenia sytuacji społecznych pod wieloma względami przypominającymi performanse (patrz: kompetencja artystyczne). Proponowane przez nią formy bardzo łatwo stają się elementami scenografii protestu powielanymi i używanymi przez innych uczestników. Prosty, chwytliwy i wyrazisty język wizualny staje się dodatkowym narzędziem do wyrażania emocji oraz postulatów osób zaangażowanych, czy to w obronę przyrody, czy ratowanie modernistycznych zabytków Krakowa.
Nie inaczej było z projektem 6 Rzek. Podczas jego realizacji Cecylia na własnoręcznie wykonanej łódce (prezentowanej na wystawie) odbyła podróż wszystkimi rzekami Krakowa od granic administracyjnych miasta, aż do ich ujścia w Wiśle. Rezultatem tego działania był również cykl fotografii oraz dokument o sześciu rzekach Krakowa współtworzony przez Piotra Pawlusa. Projektowi towarzyszyła Wodna Masa Krytyczna, wydarzenie, które można określić mianem rzecznego festiwalu. Zainicjowana w 2012 roku stała się cyklicznym świętem wyzwalającym kreatywną energię w imię troski o środowisko.

www.cecyliamalik.pl

Raport prezentowany na wystawie składa się z filmu 6 rzek użyczonego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, oraz łodzi, wypożyczonej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy dzięki uprzejmości Cecylii Malik.
Cecylia Malik

Cecylia Malik, 6 Rzek, 2011-2012, zdjęcie dzięki uprzejmości Cecylii Malik

Cecylia Malik

Cecylia Malik, 6 Rzek, 2011-2012, zdjęcie dzięki uprzejmości Cecylii Malik