ROBIĄC UŻYTEK. ŻYCIE W CZASACH POSTARTYSTYCZNYCH SKŁADA SIĘ Z WYSTAWY ORAZ PROGRAMU PUBLICZNEGO, W KTÓRYCH BIERZE UDZIAŁ PONAD STU UCZESTNIKÓW

At Work

At Work

Klatka z filmu DATA, 2010, dzięki uprzejmości At Work

At Work (W Pracy) jest luźno zorganizowanym kolektywem artystycznym, który zajmuje się koordynacją samozwańczych rezydencji podejmowanych przez artystów w ich miejscach pracy. Platforma została założona w połowie pierwszej dekady XXI wieku w Quebecu, ale jej zasięg był międzynarodowy. Na manifest grupy odpowiedziały dziesiątki artystów praktykujących „realizm zawodowy”, którzy w duchu podwójnej ontologii (patrz: skala 1:1) swoją aktywność zawodową praktykowali jako formę performansu. Oddolne rezydencje były organizowane na portierniach, zapleczach barów szybkiej obsługi, w zakładach fryzjerskich, ciężarówkach firm zajmujących się transportem dzieł sztuki. Oczywiście działo się to bez wiedzy i pozwolenia szefostwa, a kompetencje artystyczne były wykorzystywane, żeby wprowadzić nieco wyobraźni w monotonię odtwórczego znoju. Innymi słowy, kolektyw At Work uczynił sztukę z unikania pracy. Tym samym z anarchistyczną swadą doprowadził on do syntezy dwóch, zazwyczaj uznawanych za przeciwstawne, awangardowych tendencji. Z jednej strony At Work kontynuowało awangardową krytykę pracy najemnej jako duchowego ubóstwa, charakterystyczną dla dadaistów, surrealistów czy sytuacjonistów z ich sztandarowym hasłem „Nigdy nie pracuj”. Z drugiej – kolektyw nawiązywał do tych frakcji awangardowych, które sztukę próbowały wprowadzić do zakładów pracy (wymienić można chociażby rosyjskich konstruktywistów czy brytyjską Artist Placement Group).
Jedynym śladem wywrotowej działalności At Work są efemeryczne raporty, często przybierające postać zdawkowych narracji, czasem fotografii czy też utrzymanych w youtube’owej estetyce filmików, których przykładową kompilację można zobaczyć na wystawie.

www.atwork.enter1646.com

Raport prezentowany na wystawie stanowi film DATA (DANE), użyczony Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na czas wystawy dzięki uprzejmości At Work Collective.